Welkom op onze congressite. Hieronder vindt u de nodige informatie.

Breed leren is jongeren competenties laten verwerven in onderlinge samenhang en binnen een concrete maatschappelijke context.” (Ernalsteen & Joos, 2011, p.14).
Breed evalueren verwijst naar een brede evaluatie die rekening houdt met een veelheid aan factoren. Het is kijken naar de persoon in zijn geheel met al zijn talenten en mogelijkheden, vanuit verschillende invalshoeken, met verschillende instrumenten, en in verschillende contexten.” (Steunpunt GOK).