Presentaties van het congres

Op deze pagina kan je alle presentaties herbekijken.
Deze zijn ingedeeld in 3 delen

Voormiddagsessies: 11.20 – 12.30 u (voor verdere info kan u doorklikken op de titel van bijdrage)

Sessie Aard  sessie Naam sessiebegeleider Titel
1 Postersessie Hilde Van der Haegen   Wat als… de zij-instromer ook een stem en een gezicht had?
    Elena Schutjes   Het effect van taalgericht vakonderwijs op het leerrendement en de leermotivatie van lagere schoolkinderen.
    Tine Van den Broeck, Lien Ooghe Is het wenselijk om reflecties te evalueren? Zo ja, op welke manier en met welke beoordelingscriteria?
    Tom Madou Blended learning bij reanimatieonderwijs.
    Elke Londers   De impact van feedback in een pass/failure-evaluatiesysteem op de autonome motivatie van starters BaSO.
    Jo Tondeur, Bram Pynoo, Andy Thys, Frank Dresselaerts, Warni Koers, Simon Debroey GO21: Governance voor blended learning in de lerarenopleiding.
2 Workshop Miranda Timmermans Samen Opleiden, Samen Beoordelen
3 Workshop Anneleen Van Kelecom, Liesbeth Spanjers Reflect to act, een pakket over identiteit, stereotypen en vooroordelen gelinkt aan kinderrechten.
4 Workshop Steven Van Mol, Johan De Wilde   MyTalentCompass: van student tot startende werknemer. Met kompas grensoverschrijdend en levenslang leren.
5 Workshop Lien Bolle Betrokkenheid bij assessment. Elke leerling doet ertoe.
6 Workshop Joke Hurtekant, Sara Claerhout, Lien Ampe Een krachtige vakdidactiek voor zij-instromers: eigenaarschap centraal.
7 Lezing Valeria Catalano Betekenis in de klaspraktijk (meaning making classroom) voor Frans vreemde taal.
    Joelle De Pessemier Leerstrategieën inzetten en evalueren bij taaltaken.
8 Lezing Reine De Rudder, Catherine Malfait Leergemeenschappen als hefboom tot reflectief ervaringsleren.
    Debbie Deneve, Wouter Smets De rol van evaluatie in gedifferentieerd onderwijs.
9 Lezing Willemijn Van den Berg De instaptoets lerarenopleiding: waar staan we?
    Stijn Van Lokeren, Daan Van Hooste, Peter Van der Eedt Een MOOC e-learning.
10 Lezing Leen Goovaerts, Katrien Struyven, Mieke De Cock, Wim Dehaene Evaluatiekeuze- en praktijken bij iSTEM.
    Lieke Lochten en Marleen Van Strydonck Co-profs in STEM: teacher designteams als strategie voor curriculumontwikkeling en het professionaliseren van leraren in STEM.
11 Lezing Peter Iserbyt, Rosalie Coolkens Content maps als tool om vakinhoudelijke kennis te meten en te ontwikkelen bij in-service-leraren.
    Kathleen Feremans, Tim Christiaens Complementariteit tussen teaching quality en teacher quality. Ontwerp van de evaluatie.
12 Lezing Erik Schrooten Deeltijds kunstonderwijs, trendsetter in breed evalueren.
    Sander Van Acker, Nathalie Roels Leerkrachten in opleiding verkennen het perspectief van de leerling ten aanzien van evalueren.
13 Lezing/Discussie Liesbeth Hens Lerarenopleidingen versterken: hoe doen we dat?
 

Namiddagsessie: 13.40 – 14.50 u (voor verdere info kan u doorklikken op de titel van bijdrage)

Sessie Aard sessie Naam sessiebegeleider Titel
1 Postersessie Hilde Van der Haegen  Wat als… de zij-instromer ook een stem en een gezicht had?
    Elena Schutjes  Het effect van taalgericht vakonderwijs op het leerrendement en de leermotivatie van lagere schoolkinderen.
    Tine Van den Broeck, Lien Ooghe Is het wenselijk om reflecties te evalueren? Zo ja, op welke manier en met welke beoordelingscriteria?
    Tom Madou Blended learning bij reanimatieonderwijs.
     Elke Londers  De impact van feedback in een pass/failure-evaluatiesysteem op de autonome motivatie van starters BaSO.
    Jo Tondeur, Bram Pynoo, Andy Thys, Frank Dresselaerts, Warni Koers, Simon Debroey GO21: Governance voor blended learning in de lerarenopleiding.
2 Open discussie Ilse Geerinck, Els Van Emelen, Liesbeth Lefevre Evalueren onder de loep. (deel 1 en deel 2)
3 Workshop Debbie Deneve, An Leroy, Erika Rosiers, Wouter Smets Hoe leren van leerlingen zichtbaar maken? Voorstelling van de toolbox formatieve evaluatie voor het talenonderwijs.
4 Workshop Els Mertens, Ruth Alberts, Annemie Natens Naar studenten/leraren met eigenaarschap en zelfsturing.
5 Workshop Nora Coulommier, Sonja De Lange Evaluatie binnen muzische vorming.
6 Workshop An Conings, Evelien Flamez, Marjolein Wilke Zoektocht naar congruent, holistisch opleiden en evalueren binnen vakdidactiek PAV.
7 Workshop Jelle De schrijver Kan je alles evalueren? Filosoferen als methode om de denkhoudingen van leerlingen bloot te leggen.
8 Lezing Veronique Sanctobin   Als onderwijsassistent optreden in een reële onderwijscontext: het bad in met die toekomstige leraren.
    Ilse Hornikx, Liesbeth Dierckx Autonomie-ondersteunend lesgeven in het secundair onderwijs.
9 Lezing Tim Surma, Kristel Vanhoywegen Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren.
    Govert Anschuetz   Do students learn because I teach?
10 Lezing Sander Van Acker Een geslaagde combinatie voor de algemene vakken: permanente evaluatievaardigheden – pass/failure – eigenaarschap.
    Paul Janssenswillen Hoe wordt geschiedenis een leerbaar vak? De spanning tussen theorie en praktijk in evaluatie.
11 Lezing Christel Balck, Wim Temmerman, Jan Sermeus, Bram Robbrecht en Jelle De Schrijver Een ideeënfabriek voor conceptvorming in natuurwetenschappen.
    Stephanie Vervaet   STEMmige bedrijvigheid: wat kan een bedrijfsbezoek betekenen voor de attitude van kinderen voor techniek?
12 Lezing Inge Placklé   Krachtige leeromgeving in BSO: de lat hoog voor leerlingen, lerarenteams en lerarenopleiders.
    Sofie Peetroons Schola tool voor vroege schoolverlaters.
13 Lezing Sara Jamine Geletterd de wereld in.
    Lien De Coninck, Hannelore de Greve, Jo Van de Weghe, Jan Van de Wiele Hoge betrokkenheid bij kleuters met SES: samen een belangstellingscentrum verkennen werkt.
14 Lezing Reine De Rudder, Elke Van Nieuwenhuyze Afstuderen met een specialisatie! Kleur binnen de scholen van morgen.
    Karlien De Jaeger Competentiegericht leren en evalueren met een digitaal portfolio: route, wegwijzers, tussenstops en aankomst digitaal in kaart.

 

Presentaties van de keynote en het slot