Samen opleiden, samen beoordelen

Breed leren vindt plaats in een concrete maatschappelijke context en ontstijgt daarmee de grenzen van het opleidingsinstituut. Breed leren is daarom bij uitstek te situeren binnen een intensieve samenwerking tussen opleidingsinstituten en het werkveld, de scholen (de Opleidingsschool). Samen opleiden kan, mits goed vorm gegeven het brede leren van studenten en leraren versterken en verdiepen.
Samen opleiden kent allerlei uitdagingen op het gebied van samen-werken, samen opleiden, samen professionaliseren en samen onderzoeken. Een bijzondere uitdaging is het samen beoordelen (breed evalueren) door opleidingsinstituut, school en student.
 
VELON heeft onlangs het vierde deel van de Kennisbasis voor Lerarenopleiders uitgebracht over Samen in de School Opleiden. In deze katern beschrijven we de theoretische basis bij de centrale onderdelen van samen opleiden en adresseren we uitdagingen. Een van de bijdragen is gewijd aan Samen Beoordelen, geschreven door Dominique Sluismans (de key note spreker op het congres) en Marcel van der Klink.
 
Tijdens deze sessie nodigen we belangstellenden uit om actief met ons in gesprek te gaan over de uitdagingen van breed leren en opleiden in de context van samen opleiden in het algemeen en goed samen beoordelen in het bijzonder. Graag delen en bespreken we inzichten en praktijken opdat ook ons eigen leren verbreed wordt. De deelnemers krijgen een exemplaar van het vierde deel van de Kennisbasis voor Lerarenopleiders.