evaluatie binnen muzische vorming

Voor muzische vorming zoeken we evaluatievormen die meer aansluiten bij de aard van het vak. Zo evalueren we via een digitaal muzisch portfolio de muzische grondhouding en vaardigheden.
We sluiten aan bij de muzische bagage waarmee de student instroomt in de opleiding. Via een eigen traject over verschillende jaren toont de student zijn groei. In het muzisch portfolio heeft de student eigenaarschap via keuzemogelijkheden, het bepalen van criteria en zelfreflectie die ook wordt gehonoreerd. 
In de workshop wordt deze vorm van evaluatie toegelicht en geïllustreerd met voorbeelden. Met de deelnemers gaan we in gesprek over kansen en beperkingen.