MOOC E-learning

MOOC E-learning (https://ecourses.odisee.be/elearning) is een zelf ontwikkeld gratis en open zelfstudieplatplatform waarop een groeiend aantal cursussen m.b.t. e-learning, e-vaardigheden, onderwijstechnologie en digitale didactiek aangeboden worden. Het doel is om (toekomstige) leerkrachten op te leiden om de eigen ICT en mediavaardigheden te verhogen én ICT en media op een rijke manier in te zetten in de eigen onderwijspraktijk. Elke cursus bestaat uit een teaser, een inleiding, didactische achtergrond, één of meerdere praktijktoepassingen en een (zelf)evaluatie die kan leiden tot het behalen van een certificaat.
 
De MOOC is het resultaat van een herdesignproces van de cursussen e-vaardigheden en e-learning binnen de lerarenopleidingen lager en secundair onderwijs van Odisee Campus Waas. Het platform en de inhouden werd en wordt ontwikkeld door een teacher design team.
 
Door te kiezen voor een MOOC bieden we leermateriaal aan op maat van al onze studenten (campusonderwijs én afstandsonderwijs). Tevens zetten we de studenten aan tot zelfsturend leren, blijft leermateriaal beschikbaar voor (oud)studenten en delen we onze kennis met het werkveld.