De instaptoets lerarenopleiding: waar staan we nu?

De instaptoets lerarenopleiding voor kleuter-, lager en secundair onderwijs wordt in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs georganiseerd door de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) met als doel de aankomende student een duidelijk beeld te schetsen van zijn startcompetenties. Deze verplichte maar niet-bindende instaptoets is in het leven geroepen om de instroom van de lerarenopleiding te versterken door studenten een indicatie te geven of ze vaardig genoeg zijn in bepaalde competenties om vlot te kunnen starten in de lerarenopleiding. Academiejaar 2017-2018 is het tweede jaar dat de instaptoets wordt afgenomen, maar voor het eerst vóór inschrijving bij de hogeschool. 
 
In de lezing wordt uiteengezet wat de instaptoets lerarenopleiding precies inhoudt, hoe deze tot stand is gekomen, welke stappen zijn ondernomen om te komen waar we nu staan en welke stappen nog ondernomen worden om de instaptoets verder uit te bouwen en te valideren. Het nieuw ontwikkelde digitale testplatform zal daarbij getoond worden. Daarnaast zal toegelicht worden wat aankomende studenten met hun resultaten doen en hoe hogescholen met de resultaten van de instaptoets aan de slag gaan om bij hun studenten eventuele tekorten bij te werken. Er zal gelegenheid zijn om vragen te stellen en van gedachten te wisselen.