Als "onderwijsassistent" optreden in een reële onderwijscontext : het bad in met die toekomstige leraren !

De SLO van Het Perspectief biedt een dagopleiding van één jaar aan. Dat betekent dat de cursisten in een recordtijd hun leerproces dienen te doorlopen, vermits ze reeds in het tweede - en laatste - semester hun stage aanvatten.
Om de praktijkschok enigszins draaglijk te maken kiezen we ervoor de zogenaamde "meso-activiteiten", die vaak een extraatje vormen bij de stage, te extrapoleren naar het eerste semester : op de eigen afdeling van ons CVO worden de cursisten een aantal taken aangeboden, die ze vrij kunnen opnemen om ervaring op te doen binnen bepaalde clusters (Vb de leraar als organisator enz.). De cursisten lopen mee met ervaren leraars, ontwikkelen materiaal, bieden ondersteuning waar het kan ... en bereiden zich op die manier voor op hun loopbaan in het onderwijs.
Tijdens dat proces houden ze een portfolio bij met hun evoluties en de feedback en evaluaties van hun vakmentoren. Op het einde van het academiejaar vertellen ze hun wedervaren aan de medecursisten en zetten in de verf hoe het onderwijsassistentschap hen heeft gevormd.
Dit project loopt nu al een paar jaren en wordt door de cursisten unaniem als zeer waardevol beoordeeld.