Do students learn because I teach?

Ik wil vertellen over de weg die ons team heeft afgelegd naar het ontdekken van wat onderzoeksgebaseerd onderwijs eigenlijk is: de bronnen, de methodologie en de inzichten. We stelden ons de vraag: leren de studenten omdat wij ze lesgeven? We kwamen tot de conclusie dat er een grote kloof gaapt tussen onderwijskundig onderzoek en de dagelijkse lesrealiteit. Sinds begin 2016 werkt een groep docenten van LUCA School of Arts samen om onderwijskundig onderzoek te vertalen naar het klaslokaal met als doel: leren centraal stellen. Hiermee bleek onvermijdelijk we onze onderwijsrealiteit in vraag moesten stellen.
 
Dit is het verhaal van het  project LUCA Soul: het resultaat van twee OOF-projecten (Onderwijs Ontwikkelingsfonds): "Feedback als stimulans" en "Professionalisering in het kunstonderwijs". In de opleiding Bachelor Beeldende Vormgeving van LUCA School of Arts kwamen we in aanraking met het onderzoek van John Hattie: "Leren zichtbaar maken". Hattie stelt zich ten doel om erachter te komen wat het best werkt in onderwijs, maar veel van de onderzoeksresultaten waarop hij zich baseert, zijn afkomstig van onderzoeken in de lagere school en het middelbaar onderwijs. Wij vroegen ons af of de resultaten ook van toepassing zouden zijn op het onderwijs in een (kunst)hogeschool.
 
Centraal in dit verhaal staat de opdracht van John Hattie: "Know thy impact". Als iedere docent steeds nieuwsgierig kan blijven naar zijn impact op het leren van studenten, dan volgen vernieuwing, dialoog, multidisciplinariteit, inzet van digitale leermiddelen etc vanzelf. Want het zijn niet de methodieken die de excellente les bepalen, maar de mindset van de lesgever. 
 
Graag deel ik in een lezing van 30 minuten met het publiek hoe we de impact op onze studenten onderzoeken, en wat we en passant ontdekken over onszelf, onze studenten en ons onderwijs. Ik sprak hierover dit najaar op de World Design Summit in Montréal, Canada.