STEMmige bedrijvigheid: Wat kan een bedrijfsbezoek betekenen voor de attitude van kinderen voor techniek?

Heel wat klassen in Vlaanderen gaan op bedrijfsbezoek. In het project STEMmige bedrijvigheid werd een traject uitgewerkt om een dergelijk bedrijfsbezoek in te zetten voor STEM-onderwijs in de basisschool. Een bedrijf vormt immers een unieke leeromgeving om de veelzijdige wereld van STEM (wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde) op een authentieke wijze te ontsluiten. Het traject start met een voorbezoek door de leerkracht aan het bedrijf, gevolgd door een voorbereiding in de klas, het bedrijfsbezoek en tot slot een naverwerking die opnieuw plaatsvindt in de klas. Doorheen dit traject vormen de STEM-praktijken van onderzoeken, ontwerpen en optimaliseren de rode draad: kinderen ervaren deze op eigen niveau in laagdrempelige STEM-activiteiten enerzijds en in de reële wereld van het bedrijf anderzijds. De transfer tussen beide contexten staat centraal om bij kinderen de vertrouwdheid met STEM te vergroten met het oog op het positief beïnvloeden van hun attitude. De sterkte van dit opzet met focus op STEM-praktijken, is dat het toepasbaar is op ieder bedrijf ongeacht het type bedrijf, en dat het een stereotiepe benadering van een bedrijf doorbreekt. Het traject werd vormgegeven via ontwerponderzoek, waarbij try-out/evaluatie en ontwikkeling/optimalisatie in samenwerking met leraren(-in-opleiding) werden afgewisseld. 
Er werd ook een attitudeonderzoek uitgevoerd bij kinderen uit het 5de leerjaar die deelnamen aan het project (n = 1120). De resultaten van dit onderzoek onderstrepen het belang van de inbedding van een bedrijfsbezoek in een traject met voorbereiding in de klas. In het bijzonder voor meisjes is de voorbereiding van cruciaal belang voor een positieve evolutie van hun attitude voor techniek na afloop van een bedrijfsbezoek. Deze inzichten dragen bij aan – tot nu toe beperkt – eerder onderzoek omtrent de attitude van kinderen in relatie tot bedrijfsbezoeken (zie bv. Post & Walma van der Molen, 2014). Bovendien zijn deze onderzoeksresultaten maatschappelijk erg relevant gezien de terugkerende maatschappelijke vraag naar meer instroom, in het bijzonder van meisjes, in technische richtingen. 
De projectresultaten werden gebundeld op de website http://www.stemmigebedrijvigheid.be. Zowel leraren als ondernemers vinden er didactische handvatten terug om een bedrijfsbezoek in te zetten voor STEM-onderwijs in de basisschool.