Schola tool voor vroege schoolverlaters

Wij zijn op dit moment actief in een internationaal Erasmus project. Met enkele collega universiteiten (Frankrijk, Polen, Slovenië, Italië) ontwikkelen we de Schola tool.
 
De Schola-tool is een instrument dat leraars en leerlingenbegeleiders op school kunnen gebruiken om zicht te krijgen op de competenties die leerlingen buiten de school ontwikkelen (bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk). Veel leerlingen tonen buiten de school een heel ander gelaat dan in de klas. In de sport- of jeugdclub of in andere engagementen bloeien ze open op een manier die we in de klas soms niet zouden verwachten. Door in kaart te brengen wat jongeren buiten de klas doen en leren, proberen we enerzijds een hechtere band met de leerlingen op te bouwen om zo ook binnen de school een sterker leef- en leerproces te creëren. Anderzijds helpt de tool om deze leerlingen zelf bewust(er) te laten worden van hun competenties en sterktes en hoe deze in te zetten in schoolverband. We willen dus de brug maken tussen het leren buiten school en het leren binnen schoolverband. Verschillende thematieken zoals Growth Mindset, communiceren met jongeren, verschillende soorten leren, werken met portfolio en competentiegericht onderwijs worden hiervoor onderzocht en benut. De Schola-tool is in de eerste plaats bedoeld voor jongeren die het niet makkelijk hebben op school (vroege schoolverlaters), maar kan in principe gebruikt worden voor alle leerlingen in het secundair onderwijs.