Blended learning bij reanimatieonderwijs

Hartstilstand is een belangrijke doodsoorzaak in Europa en de overlevingskansen nemen sterk toe wanneer er snel eerste hulp wordt toegediend. De sociale relevantie van deze vaardigheid spreekt voor zich en de eindtermen van het Vlaams onderwijs stellen dan ook dat elk kind moet kunnen reanimeren. Een van de strategieën om reanimatie te onderwijzen kennen we als ‘blended learning’.  Hieronder verstaan we de integratie van online en face-to-face leeractiviteiten. Deze onderwijsstrategie won het voorbije decennium aan populariteit binnen verschillende leerdomeinen (en dus ook bij reanimatieonderwijs). Deze poster toont het leerproces en het -product van een studie waarbij 239 leerlingen uit het secundair onderwijs leerden reanimeren aan de hand van een blended leertraject. Het leerproces werd in kaart gebracht in drie delen: 1) een omschrijving van de aangeboden leeractiviteiten 2) rapportering van het online gedrag van de leerlingen via de elektronische leeromgeving 3) rapportering van het gedrag van de leerlingen tijdens de les via video-observaties. Het leerproduct werd in kaart gebracht door de leerlingen onaangekondigd te testen met een gevalideerd testprotocol. Deze studie toont aan dat blended leren een effectieve leerstrategie is om reanimatie te onderwijzen. Bovendien wordt de meerwaarde van een ‘online’ reanimatiemodule aangetoond. Leerlingen die slaagden voor een online test scoorden hoger op hun reanimatievaardigheid.