Content maps als tool om vakinhoudeljike kennis te meten en te ontwikkelen bij in-service leraren

In deze presentatie willen we voorstellen hoe content maps gebruikt kunnen worden om vakinhoudelijke kennis te meten en te ontwikkelen bij in-service leraren Lichamelijke Opvoeding. Een content map is een schematische weergave van leerprogressies binnen een bepaald domein en is als dusdanig een reflectie van de vakinhoudelijke kennis van de leraar. Leerprogressies kunnen gemeten worden door het aantal en de aard van taken te bekijken die een leraar voorstelt aan een volledige klas én een deel van de klas (individuen, groepjes) gedurende een bepaalde lesperiode.
De lezing bespreekt een studie met 18 in-service leraren (leeftijd 20-23 jaar die als onderdeel van hun curriculum twee practicareeksen volgden, namelijk Parkour (4 lessen), Basketbal (4 lessen). Voor en na deze practica maakten de studenten een content map van deze bewegingsgebieden onder gestandaardiseerde omstandigheden. Tijdens de practica werd microteaching als werkvorm ingezet om de leerkrachten leerstofprogressies aan te leren. De content maps werden gecodeerd door twee onafhankelijke onderzoekers met een betrouwbaarheid van 80% op basis van eerder onderzoek (Dervent et al., 2016).
Resultaten tonen aan dat de vakkennis van de in-service leerkrachten zeer sterk toenam als gevolg van de practica. De content maps van de leerkrachten na de practica bevatten veel meer diepgang en reflecteerden aanzienlijk meer vakkennis in de vorm van differentiataken. We concluderen dat content mapping een zinvolle techniek is voor leraren én lerarenopleiders om vakkennis te analyseren én aan te leren.