Het effect van taalgericht vakonderwijs op het leerrendement en de leermotivatie van lagereschoolkinderen

Op een bestaande WO-lessenreeks over het thema energie werden de principes van het taalontwikkelend lesgeven toegepast en aangepaste materialen ontwikkeld. 
Deze aangepaste WO-lessen werden zowel gegeven in een 'zwarte' als in een 'witte' klas. In beide klassen stegen zowel het leerrendement als de leermotivatie van de kinderen.