Geletterd de wereld in

Het is van groot belang dat jongeren weerbaar de schoolbanken verlaten. Ze moeten de basiscompetenties onder de knie hebben om volwaardig te kunnen functioneren en participeren in onze maatschappij. Daarom is het belangrijk dat iedereen voldoende geletterdheid is. Uit wetenschappelijk onderzoek (PIAAC, 2012 en PISA, 2015) blijkt dat er steeds meer jongeren laaggeletterd afstuderen met een diploma secundair onderwijs op zak.
 
De Vlaamse regering zet al sinds 2005 in op een breed geletterdheidsbeleid, onder meer via een Strategisch Plan Geletterdheid. Begin September 2017 keurde de Vlaamse regering een derde Plan goed. In dit Plan wordt, voor de eerste keer, expliciet ingezet op de geletterdheidsnoden van jongeren. De eerste strategische doelstelling klinkt namelijk zo; 
“We zorgen voor een significante toename van het aantal jongeren dat het secundair onderwijs verlaat met voldoende geletterdheidscompetenties, opdat zij zelfstandig kunnen functioneren en participeren in de samenleving en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en bijleren”
 
Het hanteren van een G-krachtige didactiek kan hier een groot verschil maken. De idee van ‘elke leerkracht taalleerkracht’ is gekend, maar nog beter is te zeggen dat elke leerkracht een geletterdheidsleerkracht is. In elke les zou er aandacht moeten zijn voor geletterdheidsvaardigheden (lees-, schrijf-, reken- en ICT-vaardigheden). Een geïntegreerde aanpak en functioneel werken via authentieke taken blijkt eens te meer zijn vruchten af te werpen.
 
Hierbij mogen we echter niet de fout maken uit te gaan van een ‘super teacher’. Dit zijn lesgevers die zowel vakdidactisch goed onderlegd zijn als expertise bezitten op het vlak van het ontwikkelen van de geletterdheidsvaardigheden. Er moet daarentegen worden geïnvesteerd in ondersteuning van leerkrachten en mogelijkheden voor co-teaching. Professionaliseren over geletterdheid en een G-krachtige didactiek, gekoppeld aan kansen om geletterdheidscoaches in te zetten in het secundair onderwijs, maakt de school, zijn leerkrachten en bovenal de leerlingen sterker.