Kan grammaticaonderwijs van het Nederlands leuk en toch leerzaam zijn?

Ik heb een artikel geschreven over het hierboven staande thema. Dit artikel van 20 pagina's verschijnt in november 2017 in een Caribische bundel. Ik kan van dit artikel een posterpresentatie maken. Zeer waarschijnlijk participeer ik aan de VIVES-dagen op 1 en 2 februari met het thema 'Meertaligheid binnen het curriculum van de lerarenopleidingen te Curacao'. Een maal in België, zou ik aan het congres van Velov deel kunnen nemen.  
 
 
Inleiding
Aan de University of Curaçao (UoC) wordt sinds 2005 een Tweedegraads Lerarenopleiding Nederlands (TLN) aangeboden en sinds 2006 een Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LOFO). Deze opleidingen kampten in hun aanvangsjaren met grote uitval in de propedeusefase. Bij een onderzoek binnen deze opleidingen bleek dat de taalvaardigheid Nederlands van relatief veel studenten niet het verwachte streefniveau benaderde. Tevens bleek er een grote mate van taaldiversiteit binnen de groepen te bestaan (zie o.a. Bak-Piard et al., 2016). In de afgelopen jaren is binnen deze opleidingen onderzoek gedaan naar een alternatief deelprogramma taalvaardigheid en didactiek Nederlands dat meer succes in de propedeusefase bij de studenten moest bevorderen. De resultaten van dit onderzoek zullen in het komend jaar bekend worden gemaakt. 
Mijn mogelijke posterpresentatie gaat over een alternatieve aanpak voor diverse modules ‘Grammatica’ bij TLN en berust op enkele van de gevonden ‘ontwerpprincipes’ in bovengenoemd onderzoek. Het doel is om kennis en ervaring te delen met professionals die geïnteresseerd zijn in de didactiek van het Nederlands in een context waar deze taal een officiële, maar vreemde taal is. 
In mijn posterpresentatie geef ik kort een schets van de laatste ontwikkelingen rondom taal, ‘taal leren’ en het leren van het Nederlands. Dan geef ik een korte beschrijving van de alternatieve aanpak bij de modules en de resultaten hiervan. Het geheel wordt – met toestemming van de studenten – geïllustreerd met delen van hun werk en besloten met een korte evaluatie van en reflectie op de aanpak.