Afstuderen met een specialisatie! Kleur binnen de scholen van morgen.

De professionele bacheloropleiding lager onderwijs Odisee – Campus Waas wil startbekwame leraren vormen dankzij het stageconcept ‘SALSA’. SALSA staat als acroniem voor: Samen school maken - Ankerscholen en Lerarenopleiding in Synergie met Accent op ieders talent. In de derde opleidingsfase hebben we in dialoog met het werkveld recente vernieuwingen uitgedacht waarbij we het partnership willen versterken om leraren breed te vormen vanuit eigenaarschap. Het zelf opbouwen van competenties en het nemen van verantwoordelijkheid voor het reguleren en het managen van het eigen leerproces binnen authentieke situaties vinden we essentiële uitgangspunten binnen dit vernieuwingsdenken rond eigenaarschap. Bovendien gaan we ervan uit dat motivatie en interesse een krachtige motor vormen om tot diepgaand leren te komen. Vanuit de opleiding willen we studenten coachen in hun leren met het oog op het openstaan voor een nieuwe en creatieve aanpak en het optimaliseren en innoveren van de bestaande onderwijspraktijk. We gaan daarbij uit van team leren en het nastreven van individuele leerdoelen. We zien dit bovendien als een combinatie van formeel en informeel leren. Concreet bieden we daartoe vanaf volgend academiejaar vijf keuzetrajecten aan. Ieder keuzetraject is een clustering van volgende opleidingsonderdelen: Innovatiestage, Bachelorproef  en Keuze(stage) voor een totaal van 18 studiepunten. We hebben de keuzetrajecten geselecteerd op basis van een aantal speerpunten uit de opleiding: inclusie, ervaringsgericht werken, e-learning, STE(A)M en internationalisering. Het keuzetraject Co-teaching voor Inclusie dient daarbij als good practice. We konden hier steunen op ons driejarig onderzoeksproject Co-teaching voor Inclusie, dat in het academiejaar 16-17 is afgerond (digitale gids: http://co-teachingvoorinclusie.weebly.com/ ). Het onderzoek focuste op hoe co-teaching in de lagere school eruit ziet opdat het inclusiecompetenties van leerkrachten verhoogt. Onze ervaring leert dat het keuzetraject Co-teaching voor Inclusie voor studenten een inhoudelijke en leerrijke ervaring inhoudt vanuit eigenaarschap en een duidelijke, eigen intrinsieke motivatie. Dit pilootproject motiveerde ons – mede gestoeld op het concept van academische basisscholen – om vanuit meer continu leren en job-crafting de studenten te laten afstuderen binnen een specialiteit. In deze presentatie delen we de krachtlijnen van de keuzetrajecten en de bijhorende coaching graag met jullie. 
 
Voornaamste bronnen:
Clement, J. (2015). Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren. Tielt, Lannoo, 161 pp.
Dochy, F, Berghmans, I., Koenen , A-K & Segers, M. (2015). Bouwstenen voor High Impact Learning. Het leren van de toekomst in onderwijs en organisaties. Amsterdam, Boom Lemma uitgevers, 99 pp.
Krüger, M. (red) (2014). Leidinggeven aan onderzoekende scholen. Bossum, Uitgeverij Coutinhou, 205 pp.
Vansteenkiste, M. & Soenens, B. (2015). Vitamines over groei. Ontwikkeling voeden vanuit de Zelf-Determinatie Theorie. Leuven, Acco, 712 pp.