Wat als ...de zij-instromer ook een stem en een gezicht had?

Wat als… de zij-instromer ook een stem en een gezicht had? 
In de verkorte lerarenopleiding zal er een heterogeniteit aan profielen instromen. Zij-instromers beschikken over heel wat bagage die, mits goed ingezet, een positieve rol kan spelen in de opleiding. In het  samenwerkingsverband tussen 2 hogescholen (UCLL, Odisee) en 2 cvo’s (CVO VTI Leuven, CVO Lethas) ontwikkelen we een  instrument om met  deze heterogeniteit om te gaan. Dit instrument speelt bijgevolg een rol gedurende de ganse opleiding van intake/trajectbegeleiding, doorstroom, bij stage tot afstuderen. We zien het als een dynamisch instrument om als trajectbegeleider, lector, … studenten beter te begeleiden. 
Tijdens deze posterbeurs delen we graag onze eerste resultaten. Welke elementen zijn zinvol om te valoriseren rekening houdend met het verwachtingspatroon (outcomes) van een lerarenopleiding? Hoe ver gaat eigenaarschap? Op welke manier realiseren we dit?