Naar studenten/leraren met eigenaarschap en zelfsturing

De leraar van de toekomst is een meester in zijn vak. Hiervoor neemt hij zijn leerproces zelf in handen, wordt eigenaar van zijn leren om levenslang te leren en te blijven groeien als leraar. Mooie woorden??
In de opleiding Bachelor kleuteronderwijs Odisee, campus Brussel proberen we studenten tot eigenaarschap en zelfsturing te brengen door onder andere te werken vanuit de principes van Universal Design of Learning en bijhorende coaching. Deze principes werden vertaald in een vernieuwde opleidingsdidactiek, die we in de sessie willen delen.
Kort geven we aan vanuit welke theoretische kaders we de didactiek opgebouwd hebben. De kern van de sessie bestaat uit de concrete vertaling van de principes in het werken met studenten. Ook de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn krijgen in dit verhaal een plaats.
We sluiten de sessie af met de stem van de docent, de student en het werkveld. Welke ervaringen hebben zij tot nu toe met deze manier van werken. Wat geeft energie? Wat zijn ook mogelijke valkuilen?
De sessie zal interactief opgebouwd worden vanuit de principes van Universal Design of Learning. Zo kunnen deelnemers zelf ondervinden wat dit met hen doet.