Reflect to act, een pakket over identiteit, stereotypen en vooroordelen gelinkt aan kinderrechten

Nooit was de verscheidenheid aan culturele achtergronden, talenten en mogelijkheden in klassen en scholen zo groot als vandaag. Daarom is het belangrijk om zowel bij (toekomstige) leerkrachten als bij leerlingen te investeren in competenties die nodig zijn voor het correct omgaan met vooroordelen en stereotypen (vb. inzake geslacht/gender, armoede, afkomst, taal, handicap …). Kinderrechten bieden een overkoepelend kader voor het ontwikkelen van die specifieke competenties. 
 “Reflect to act” is een pakket voor lerarenopleiders om met studenten stil te staan bij diverse actuele thema’s, zoals identiteit, stereotypen en vooroordelen, privileges. De studenten gaan eerst individueel aan de slag met een online teaser met inleefvragen, filmpjes en getuigenissen. Op het einde krijgt elke student een overzicht van zijn of haar eerste reflecties rond de thema’s. Ze kunnen een vertrekpunt vormen voor verdere reflectie tijdens bijvoorbeeld stages. Vervolgens worden de diverse thema’s naar keuze verankerd en uitgediept in de les aan de hand van concrete werkvormen en achtergrondinformatie. 
 “Reflect to Act” is het resultaat van het onderzoek dat UNICEF België voerde samen met de lerarenopleiding van UC Leuven Limburg. Het wil een antwoord bieden op de noden in de lerarenopleiding om de kinderrechtenbenadering te integreren in hun vak en opleiding.