Zoektocht naar congruent, holistisch opleiden en evalueren binnen vakdidactiek PAV.

Binnen het transitiefondsproject “Ontwikkeling van een kwaliteitsvol, bevlogen en aantrekkelijk curriculumconcept voor zij-instromers” werd een moduleplan voor een opleidingsonderdeel vakdidactiek PAV voor zij-instromers op niveau 6 en 7 ontwikkeld. De keuze voor PAV kreeg vorm vanuit recent onderzoek naar krachtige leeromgevingen en peilingstoetsen PAV (Peiling PAV in het zesde jaar BSO, 2014; Van Avermaet et al., 2017; Placklé, 2017, 2014). 
 
Binnen dit opleidingsonderdeel worden twee sporen nader onderzocht. (1) Hoe kunnen we leerlingen in het secundair onderwijs vanuit een holistische blik leerlingen evalueren en opvolgen? (2) Hoe kunnen we als lerarenopleiders, vanuit een tweede ordedidactiek, eveneens zo breed mogelijk  evalueren om te kunnen differentiëren (congruent opleiden). We spelen hierbij in op de specifieke situatie in het BSO en de corresponderende sleutelcompetenties die daar gerealiseerd moeten worden (in navolging van het competentie-ontwikkelend lesgeven en evalueren) (Van den Branden, 2012, 2015; Europees Parlement, 2006; Steunpunt GOK, 2008). Binnen een holistische blik beschouwen we integratie en voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk als essentieel. In ons moduleplan realiseren we dit via stage, praktijkopdrachten en voortdurende terugkoppeling in intervisie. Deze brede wisselwerking vraagt om een multidisciplinaire aanpak (co-teaching) (Fluijt, Bakker en Struyf, 2016). 
 
In deze workshop willen we het ontwikkelde moduleplan voorstellen aan de deelnemers, met de nadruk op hoe de holistische blik en het breed evalueren binnen het moduleplan aan bod komen, zowel inhoudelijk als methodisch. Vervolgens denken we samen met hen na over de vertaling van deze principes naar hun eigen opleiding en naar andere vakdomeinen.