Een krachtige vakdidactiek voor zij-instromers: eigenaarschap centraal

In het kader van de transitie van de lerarenopleiding, bundelden (vak)didactici uit de Arteveldehogeschool en volwassenenonderwijs KISP de krachten inzake de opbouw van een geclusterde vakdidactiek technische- en praktijkvakken voor de toekomstige verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs.  De vakdidactiek werd uitgewerkt door pedagogen en vakdidactici in nauwe samenwerking met het werkveld, mentoren, studenten en pedagogisch begeleiders van de vakken techniek, esthetiek, haarzorg, bouw-hout & voeding-verzorging. 
Gedurende de ontwikkeling bleek het een voortdurende uitdaging om de specifieke noden van de diverse groep zij-instromers te verzoenen met de eisen van een onderbouwde en innovatieve opleiding waarin de praktijk centraal staat, met de nodige aandacht voor de eigenheid van technische vakken. 
Het ontwerpproces resulteerde uiteindelijk in een vakdidactisch concept waarin het eigenaarschap van de student doorheen het leerproces centraal staat. Er werd gekozen voor een gedegen begeleiding en een breed aanbod aan werk- en evaluatievormen waarbinnen de student zelf keuzes kan maken die het best aansluiten bij zijn noden en doelen.