Betrokkenheid bij assessment: élke leerling doet ertoe!

Leerkrachten zijn zoekende naar effectieve manieren om leerlingen tot leren te brengen. Onderzoek toont aan dat het betrekken van leerlingen bij het eigen leerproces, alsook het inspelen op verschillen, werkt. Dit PWO-project heeft als doel om scholen en leerkrachten te inspireren én te ondersteunen om élke leerling te betrekken bij assessment. Assessment vullen we (volgens de bestaande literatuur) breder in dan evaluatie.
 
Er wordt gebruik gemaakt van semi-gestructureerde interviews bij beleidsmedewerkers en leerkrachten van scholen (van de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs) die reeds vérgevorderd zijn in het betrekken van de leerlingen bij hun eigen leerproces. De interviews worden getranscribeerd. Voor de data-analyse werken we met kwalitatieve coderingen aan de hand van het programma NVIVO. 
 
Op basis van bovenstaande analyse worden voorbeelden van inspirerende praktijken in kaart gebracht en wordt een InspiLeertool ontwikkeld. De bedoeling van de tool is dat scholen en leerkrachten, die interesse hebben in en stappen willen zetten richting de assessmentcultuur, concreet aan de slag kunnen gaan met de InspiLeertool (om zo élke leerling (meer) te betrekken bij assessment).