Leerstrategieën inzetten en evalueren bij taaltaken

Bij het realiseren van taaltaken gaat het adequaat inzetten van leerstrategieën meestal gepaard met een succesvol resultaat. Over welke leerstrategieën gaat het precies? We lichten eerst het ‘Strategic Self-Regulation (S2R) Model of Language Learning’ van R. Oxford toe. Vervolgens analyseren we de inzet van leerstrategieën a.h.v. voorbeelden van ‘good practice’ voor Engels en Frans.
Zo verwerven we inzicht  in de manier waarop we onze leerlingen bewuster leren omgaan met leerstrategieën bij het realiseren van taaltaken.