Een geslaagde combinatie voor de algemene vakken : permanente evaluatie - vaardigheden – pass/fail - eigenaarschap

In elke lerarenopleiding vindt men drie delen : een vakinhoudelijke component, een vakoverstijgende component met aandacht voor algemene leraarscompetenties en een stagecomponent. 
De betrokkenheid van studenten ligt vaak vanzelfsprekend hoog bij de vakinhoudelijke component omdat die aansluit bij de interesses van de student. Ook voor de stage is de betrokkenheid natuurlijk hoog omdat de student heel erg op zijn competenties wordt aangesproken in de confrontatie met de complexe realiteit van een stagesituatie. Bij de vakoverstijgende of algemene opleidingsonderdelen ondervindt de opleiding vaak meer een terughoudende houding van de studenten. 
 
In deze presentatie getuigen we van de evolutie die we binnen de algemene vakken in de opleiding hebben doorgemaakt die niet alleen tot gevolg heeft gehad dat de betrokkenheid van de studenten sterk is gestegen maar die ook heeft geleid tot verdere evoluties binnen de opleiding op gebied van evaluatie.
 
Over de afgelopen acht jaar zijn we binnen alle algemene vakken veranderd van een examensysteem naar permanente evaluatie, daarna van een nadruk op kennis aanbrengen naar het aanleren van vaardigheden, van een puntensysteem naar geslaagd/niet geslaagd als beoordelingssysteem en daarna naar het invoeren en een toename van eigenaarschap bij de keuze van de doelen en de beoordeling ervan en differentiatie in de keuze van de doelen.