Evaluatiekeuze en –praktijken bij iSTEM

In het huidige onderwijslandschap is het begrip ‘STEM’ niet meer weg te denken. Meer en meer worden de disciplines binnen STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) geïntegreerd aangeboden, ook wel iSTEM genoemd. De vraag die daarbij rijst is hoe je leerlingen kan evalueren tijdens iSTEM-leermodules. In dit onderzoek is nagegaan hoe leerkrachten die de iSTEM-modules van het STEM@schoolproject uitgetest hebben, omgaan met deze evaluatie. Hierbij wordt via methodetriangulatie, op basis van interviews, vragenlijsten, evaluatie-instrumenten en field notes, nagegaan of de evaluatie in lijn ligt met de doelstellingen en de instructie, wat het principe van constructed alignment suggereert. 15 leraren of lerarenduo’s zijn hiervoor geïnterviewd. Voor de keuze van hun evaluatiemethode grijpen ze vaak terug naar methodes die ze reeds gebruiken en proberen ze deze verder te verfijnen, eerder dan een nieuwe evaluatiemethode te implementeren.