Hoe leren van leerlingen zichtbaar maken? Voorstelling van de ‘toolbox formatieve evaluatie voor het talenonderwijs'

Om de leerresultaten van leerlingen te maximaliseren is het cruciaal dat leerkrachten weten hoe ver leerlingen staan in hun leerproces. Daarvoor kunnen leerkrachten gebruik maken van formatieve evaluatie. In de praktijk blijkt het niet zo evident te zijn om gegevens te verzamelen over het leerproces van leerlingen en deze informatie in de vorm van feedback terug te koppelen aan leerlingen. Leerkrachten zitten vaak met vragen hoe ze het leren van leerlingen zichtbaar kunnen maken en op welke manier ze goede feedback kunnen geven. Bovendien stelt zich de vraag hoe formatieve evaluatie toe te passen, en toch de werkdruk voor leerkrachten haalbaar te houden. 
 
Door het sterk cumulatieve karakter van talenonderwijs is het belang van formatieve evaluatie nog groter dan in sommige andere vakken. Taalleerkrachten worden daarom sneller en meer geconfronteerd met de eerder vermelde uitdagingen. Om hieraan tegemoet te komen werd er aan de lerarenopleiding secundair onderwijs van de Karel de Grote hogeschool een toolbox ontwikkeld. In deze toolbox kunnen leerkrachten uitgewerkte formatieve evaluatietools en activerende werkvormen raadplegen evenals tips en tricks om goede feedback in praktijk te brengen. Daarenboven is er ook aandacht voor randvoorwaarden bij de toepassing van formatieve evaluatie.
 
In deze workshop vertrekken we vanuit cases met concrete leervragen van leerkrachten. Aan de deelnemers wordt gevraagd welke zaken die de toolbox aanbiedt gebruikt kunnen worden om de leervragen van de leerkrachten het hoofd te bieden. Daarnaast doen de deelnemers een voorstel hoe de gekozen tools of tips ingebouwd kunnen worden in een les of lessenreeks. In het tweede deel van de workshop krijgen deelnemers de kans om stil te staan bij de eigen klaspraktijk en na te denken hoe zij zelf gebruik kunnen maken van de toolbox.