Dagverloop

VELOV-congres 08/02/2018: dagverloop

UUR

‘Breed – Breder – Breedst: leren en evalueren in de brede zin van het woord’

VOORMIDDAG

 

08.15-09.15

Ontvangst en registratie

09.20-11.00

Plenum:

  • Opening Minister H. Crevits (15’)
  • Inleidend woordje Odisee (15’)
  • Keynote: D. Sluijsmans, Zuyd, Nederland (1u 10’) 
  • Toelichting praktisch verloop (5’)

11.00-11.20

Koffie

11.20-12.30

Sessie 1

MIDDAG

 

12.30-13.30

Walking dinner

NAMIDDAG

 

13.40-14.50

Sessie 2

14.50-15.40

Plenum:

  • VR (Virtual Reality) in onderwijs
  • VELOV-woordje (Inge Placklé)
  • Afsluiting en dank 
  • Aankondiging VELOV 2019

15.40-17.00

Receptie en netwerkmoment

 

Voormiddagsessies: 11.20 – 12.30 u (voor verdere info kan u doorklikken op de titel van bijdrage)

Sessie

Aard  sessie

Naam sessiebegeleider

Instelling

Titel

1

Postersessie

Hilde Van der Haegen  

Maxy Bakpiard

 

Elena Schutjes  

 

Tine Van den Broeck, Lien Ooghe

 

Tom Madou

Elke Londers  

 

Jo Tondeur, Bram Pynoo, Andy Thys, Frank Dresselaerts, Warni Koers, Simon Debroey

CVO Lethas Brussel

Uni. of Curaçao

TM Vorselaar

 

Odisee

 

Vives

UCLL Leuven

 

EDU XL

Wat als… de zij-instromer ook een stem en een gezicht had?
Kan het grammatica-onderwijs van het Nederlands leuk en toch leerzaam zijn?

Het effect van taalgericht vakonderwijs op het leerrendement en de leermotivatie van lagere schoolkinderen.

Is het wenselijk om reflecties te evalueren? Zo ja, op welke manier en met welke beoordelingscriteria?

Blended learning bij reanimatieonderwijs.

De impact van feedback in een pass/failure-evaluatiesysteem op de autonome motivatie van starters BaSO.

GO21: Governance voor blended learning in de lerarenopleiding.

2

Workshop

Miranda Timmermans

Avans, VELON

Samen Opleiden, Samen Beoordelen

3

Workshop

Anneleen Van Kelecom, Liesbeth Spanjers

Unicef

Reflect to act, een pakket over identiteit, stereotypen en vooroordelen gelinkt aan kinderrechten.

4

Workshop

Steven Van Mol, Johan De Wilde  

Odisee

MyTalentCompass: van student tot startende werknemer. Met kompas grensoverschrijdend en levenslang leren.

5

Workshop

Lien Bolle

AHS

Betrokkenheid bij assessment. Elke leerling doet ertoe.

6

Workshop

Joke Hurtekant, Sara Claerhout, Lien Ampe

AHS

Een krachtige vakdidactiek voor zij-instromers: eigenaarschap centraal.

7

Lezing

Valeria Catalano

 

Joelle De Pessemier

PXL

 

KU Leuven

Betekenis in de klaspraktijk (meaning making classroom) voor Frans vreemde taal.

Leerstrategieën inzetten en evalueren bij taaltaken.

8

Lezing

Reine De Rudder, Catherine Malfait

Debbie Deneve, Wouter Smets

Odisee

KDG

Leergemeenschappen als hefboom tot reflectief ervaringsleren.

De rol van evaluatie in gedifferentieerd onderwijs.

9

Lezing

Willemijn Van den Berg
Stijn Van Lokeren, Daan Van Hooste, Peter Van der Eedt

VLHORA

Odisee

De instaptoets lerarenopleiding: waar staan we?

Een MOOC e-learning.

10

Lezing

Leen Goovaerts, Katrien Struyven, Mieke De Cock, Wim Dehaene

Lieke Lochten  

KU Leuven Esat-M.

 

AP

Evaluatiekeuze- en praktijken bij iSTEM.
 

Co-profs in STEM: teacher designteams als strategie voor curriculumontwikkeling en het professionaliseren van leraren in STEM.

11

Lezing

Peter Iserbyt, Rosalie Coolkens, Hilde Leysen, Dirk Pardaens

Kathleen Feremans, Tim Christiaens

KU Leuven

 

KU Leuven

Content maps als tool om vakinhoudelijke kennis te meten en te ontwikkelen bij in-service-leraren.

Complementariteit tussen teaching quality en teacher quality. Ontwerp van de evaluatie.

12

Lezing

Erik Schrooten

Sander Van Acker, Nathalie Roels

UCLL

Odisee

Deeltijds kunstonderwijs, trendsetter in breed evalueren.

Leerkrachten in opleiding verkennen het perspectief van de leerling ten aanzien van evalueren.

13 Lezing/Discussie Liesbeth Hens Departement Onderwijs Lerarenopleidingen versterken: hoe doen we dat?

 

Namiddagsessie: 13.40 – 14.50 u (voor verdere info kan u doorklikken op de titel van bijdrage)

Sessie

Aard sessie

Naam sessiebegeleider

Instelling

Titel

1

Postersessie

Hilde Van der Haegen 

Maxy Bakpiard

 

Elena Schutjes 

 

Tine Van den Broeck, Lien Ooghe

 

Tom Madou

Elke Londers 

 

Jo Tondeur, Bram Pynoo, Andy Thys, Frank Dresselaerts, Warni Koers, Simon Debroey

CVO Lethas Brussel

Uni. of Curaçao

TM Vorselaar

 

Odisee

 

Vives

UCLL Leuven

 

EDU XL

Wat als… de zij-instromer ook een stem en een gezicht had?

Kan het grammatica-onderwijs van het Nederlands leuk en toch leerzaam zijn?

Het effect van taalgericht vakonderwijs op het leerrendement en de leermotivatie van lagere schoolkinderen.

Is het wenselijk om reflecties te evalueren? Zo ja, op welke manier en met welke beoordelingscriteria?

Blended learning bij reanimatieonderwijs.

De impact van feedback in een pass/failure-evaluatiesysteem op de autonome motivatie van starters BaSO.

GO21: Governance voor blended learning in de lerarenopleiding.

2

Open discussie

Ilse Geerinck, Els Van Emelen, Liesbeth Lefevre

UCLL

Evalueren onder de loep.

3

Workshop

Debbie Deneve, An Leroy, Erika Rosiers, Wouter Smets

KDG

Hoe leren van leerlingen zichtbaar maken? Voorstelling van de toolbox formatieve evaluatie voor het talenonderwijs.

4

Workshop

Els Mertens, Ruth Alberts, Annemie Natens

Odisee

Naar studenten/leraren met eigenaarschap en zelfsturing.

5

Workshop

Nora Coulommier, Sonja De Lange

Odisee

Evaluatie binnen muzische vorming.

6

Workshop

An Conings, Evelien Flamez, Marjolein Wilke

TM KISP KU Leuven

Zoektocht naar congruent, holistisch opleiden en evalueren binnen vakdidactiek PAV.

7

Workshop

Jelle De schrijver

Odisee

Kan je alles evalueren? Filosoferen als methode om de denkhoudingen van leerlingen bloot te leggen.

8

Lezing

Veronique Sanctobin  

 

Ilse Hornikx, Liesbeth Dierckx

PCVO Perspectief

 

PXL

Als onderwijsassistent optreden in een reële onderwijscontext: het bad in met die toekomstige leraren.

Autonomie-ondersteunend lesgeven in het secundair onderwijs.

9

Lezing

Tim Surma, Kristel Vanhoywegen

 

 

Govert Anschuetz  

Welten Inst. Open Univ. en

CVO Perspectief

Luca School of arts

Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren.

 

 

Do students learn because I teach?

10

Lezing

Sander Van Acker

 

Paul Janssenswillen

Odisee

 

UA

Een geslaagde combinatie voor de algemene vakken: permanente evaluatievaardigheden – pass/failure – eigenaarschap.

Hoe wordt geschiedenis een leerbaar vak? De spanning tussen theorie en praktijk in evaluatie.

11

Lezing

Christel Balck, Wim Temmerman, Jan Sermeus, Bram Robbrecht

Stephanie Vervaet  

Odisee

 

Vives

Een ideeënfabriek voor conceptvorming in natuurwetenschappen.

 

STEMmige bedrijvigheid: wat kan een bedrijfsbezoek betekenen voor de attitude van kinderen voor techniek?

12

Lezing

Inge Placklé  

 

Sofie Peetroons

PXL VUB

 

KDG

Krachtige leeromgeving in BSO: de lat hoog voor leerlingen, lerarenteams en lerarenopleiders.

Schola tool voor vroege schoolverlaters.

13

Lezing

Sara Jamine

Lien De Coninck, Hannelore de Greve, Jo Van de Weghe, Jan Van de Wiele

VOCVO

KDG

Geletterd de wereld in.

Hoge betrokkenheid bij kleuters met SES: samen een belangstellingscentrum verkennen werkt.

14

Lezing

Reine De Rudder, Elke Van Nieuwenhuyze

Karlien De Jaeger

Odisee

 

CVO VIVO

Afstuderen met een specialisatie! Kleur binnen de scholen van morgen.
Competentiegericht leren en evalueren met een digitaal portfolio: route, wegwijzers, tussenstops en aankomst digitaal in kaart.

 

Terug